Genesis Chapter 7-10 Quiz (Haitian Creole)  • AK KOMBYEN MOUNE LETERNEL TE BAY NOE POU L RENTRE?
  • C LI MIM AK TOUT MOUNE KI FE BYEN AK LI
  • D LI MIM AK TOUT MOUNE KI TAP SEVI BONDYE
  • B LI MIM AK BON ZANMI LI ET AK TOUT FANMIY LI
  • A LI MIM AK TOUT FANMIY LI
  • KI LAGE NOE TE GEN LE INODASYON EN? (7:6 Noe te gen sisanzan )
  • D 607
  • B 610
  • A 601
  • C 609
  • E 950
  • APRE NOE TE MONTE BATIMAN AN, KOMBYEN JOU L TE PRAN POU LAPLI TE KOMANSE (7:10 )
  • C MIM JOU A
  • A APRE 7 JOU
  • E APRE 10 JOU
  • D APRE 8 JOU
  • B APRE 3 JOU
  • KOMBYEN PITIT GASON NOE TE GEN?
  • E 7
  • C 5
  • A 3
  • B 4
  • D 2
  • POU KOMBYEN JOU DLO TE KOUVRI LA TE?
  • A 40 JOU
  • E 50
  • D 7
  • C 120
  • B 30
  • APRE KOMBYEN JOU DLO A TE RET SOU TE A? (7:24 Apre sa)
  • A 150 JOU
  • D 140 JOU
  • B 120 JOU
  • E 160 JOU
  • C 130 JOU
  • BAN MWEN NON 2 BET NOE TE LAGE POU L TE WE SI LI KA SOTI DEY O? (8:8)
  • A ZWAZO AK ZETOLAN
  • D KONEY ET ZETOLAN
  • KONEY ET PIGON
  • C PIGON ET ET ZWAZO
  • B BEF ET CABRIT
  • KISA NOE TE BATI POU LETENEL APRE DELUGE LA? (8:20 )
  • E YON LEGLIZ
  • B YON AKSYON DE GRACE
  • D YON CHA DE GEURE
  • A YON L'OTEL
  • C YON BATIMAN
  • KI SAK TE FE LETERNEL DI NAP TOUJOU GEN 4 SEZON TOUTOTAN GENYEN LATE?
  • C LI TE KONTAN AVEK BET YO
  • B NOE TE GEN BON KOMPRAN POU LI SEVI BONDYE
  • A LI TE PRAN BON SANT SAKRIFICE YO NOE TE BAY POU LI
  • D LI TE RENMEN TOUT FANMIY NOE SELMAN
  • KI LE LAKANSYEL LA VA PARET NAN SYEL LA? (9:14 )
  • B LE PLI PRAL TOMBE
  • E LE SOLEIL LA KOUCHE
  • C LE GRO VAN FIN SOUFLE
  • A LE NUAGE YO KOMANSE SAMBLE
  • D LE TOUT MOUNE AL DOMI
  • BAN M NON PITIT NOE YO NAN ORDER?
  • C ABRAM JACOB JAFET
  • D DAVID SAMUEL ISAU
  • A SEM KAM JAFET
  • B KAM NAHUM RUBIN
  • KI YES KI TE WE NOE TOUTOUNI? (9:2)
  • D KANARAN
  • E SALEM
  • B SEM
  • C JAFET
  • A KAM
  • APRE GRO INODASYON AN NOE TE FINI KOMBYEN TAN ANKO NOE TE VIVE? (9:28 )
  • C 951 A
  • A 350 A
  • B 750 A
  • E 850 A
  • D 601 A
  • KI NON PITIT GASON JAFE YO (10:2 )
  • B Elicha, Tasis, Kitim ak Wodanim
  • A GOME, MAGOG, MADAYI
  • D Seba, Avila, Sabta, Rama
  • C Kouch, Mizrayim
  • KI NOM PAPA NIMROD? (10:8 )
  • SEM
  • D EPHRAIM
  • A KOUCH
  • C JAFET
  • B KAM