Genesis Chapter 7-10 Quiz (Haitian Creole)  • AK KOMBYEN MOUNE LETERNEL TE BAY NOE POU L RENTRE?
  • A LI MIM AK TOUT FANMIY LI
  • KI LAGE NOE TE GEN LE INODASYON EN? (7:6 Noe te gen sisanzan )
  • A 601
  • APRE NOE TE MONTE BATIMAN AN, KOMBYEN JOU L TE PRAN POU LAPLI TE KOMANSE (7:10 )
  • A APRE 7 JOU
  • KOMBYEN PITIT GASON NOE TE GEN?
  • A 3
  • POU KOMBYEN JOU DLO TE KOUVRI LA TE?
  • A 40 JOU
  • APRE KOMBYEN JOU DLO A TE RET SOU TE A? (7:24 Apre sa)
  • A 150 JOU
  • BAN MWEN NON 2 BET NOE TE LAGE POU L TE WE SI LI KA SOTI DEY O? (8:8)
  • KONEY ET PIGON
  • KISA NOE TE BATI POU LETENEL APRE DELUGE LA? (8:20 )
  • A YON L'OTEL
  • KI SAK TE FE LETERNEL DI NAP TOUJOU GEN 4 SEZON TOUTOTAN GENYEN LATE?
  • A LI TE PRAN BON SANT SAKRIFICE YO NOE TE BAY POU LI
  • KI LE LAKANSYEL LA VA PARET NAN SYEL LA? (9:14 )
  • A LE NUAGE YO KOMANSE SAMBLE
  • BAN M NON PITIT NOE YO NAN ORDER?
  • A SEM KAM JAFET
  • KI YES KI TE WE NOE TOUTOUNI? (9:2)
  • A KAM
  • APRE GRO INODASYON AN NOE TE FINI KOMBYEN TAN ANKO NOE TE VIVE? (9:28 )
  • A 350 A
  • KI NON PITIT GASON JAFE YO (10:2 )
  • A GOME, MAGOG, MADAYI
  • KI NOM PAPA NIMROD? (10:8 )
  • A KOUCH