ReligionResourcesOnline.org
Videos of Jesus
ReligionResourcesOnline.org
Inspirational
Videos
ReligionResourcesOnline.org
Bible Quiz
ReligionResourcesOnline.org
Bible Trivia
ReligionResourcesOnline.org
Bible Quotes
ReligionResourcesOnline.org
Christian Movies
ReligionResourcesOnline.org
Help the Cause
ReligionResourcesOnline.org

User: Pass: Login
Not a member? Sign up

Genesis Chapter 7-10 Quiz (Haitian Creole)

JAN 2EM TEST QUESTION POU GEN CHP 8,9,10

Print this quiz and the answers.
This quiz has been taken 103 times, with an average score of 27.83%1.) AK KOMBYEN MOUNE LETERNEL TE BAY NOE POU L RENTRE?
C LI MIM AK TOUT MOUNE KI FE BYEN AK LI
B LI MIM AK BON ZANMI LI ET AK TOUT FANMIY LI
D LI MIM AK TOUT MOUNE KI TAP SEVI BONDYE
A LI MIM AK TOUT FANMIY LI
2.) KI LAGE NOE TE GEN LE INODASYON EN?
A 601
E 950
B 610
D 607
C 609
7:6 Noe te gen sisanzan
3.) APRE NOE TE MONTE BATIMAN AN, KOMBYEN JOU L TE PRAN POU LAPLI TE KOMANSE
E APRE 10 JOU
C MIM JOU A
B APRE 3 JOU
A APRE 7 JOU
D APRE 8 JOU
7:10
4.) KOMBYEN PITIT GASON NOE TE GEN?
C 5
D 2
B 4
E 7
A 3
5.) POU KOMBYEN JOU DLO TE KOUVRI LA TE?
D 7
B 30
C 120
A 40 JOU
E 50
6.) APRE KOMBYEN JOU DLO A TE RET SOU TE A?
D 140 JOU
E 160 JOU
C 130 JOU
B 120 JOU
A 150 JOU
7:24 Apre sa
7.) BAN MWEN NON 2 BET NOE TE LAGE POU L TE WE SI LI KA SOTI DEY O?
D KONEY ET ZETOLAN
B BEF ET CABRIT
C PIGON ET ET ZWAZO
KONEY ET PIGON
A ZWAZO AK ZETOLAN
8:8
8.) KISA NOE TE BATI POU LETENEL APRE DELUGE LA?
B YON AKSYON DE GRACE
C YON BATIMAN
D YON CHA DE GEURE
A YON L'OTEL
E YON LEGLIZ
8:20
9.) KI SAK TE FE LETERNEL DI NAP TOUJOU GEN 4 SEZON TOUTOTAN GENYEN LATE?
B NOE TE GEN BON KOMPRAN POU LI SEVI BONDYE
D LI TE RENMEN TOUT FANMIY NOE SELMAN
A LI TE PRAN BON SANT SAKRIFICE YO NOE TE BAY POU LI
C LI TE KONTAN AVEK BET YO
10.) KI LE LAKANSYEL LA VA PARET NAN SYEL LA?
A LE NUAGE YO KOMANSE SAMBLE
E LE SOLEIL LA KOUCHE
B LE PLI PRAL TOMBE
D LE TOUT MOUNE AL DOMI
C LE GRO VAN FIN SOUFLE
9:14
11.) BAN M NON PITIT NOE YO NAN ORDER?
A SEM KAM JAFET
B KAM NAHUM RUBIN
C ABRAM JACOB JAFET
D DAVID SAMUEL ISAU
12.) KI YES KI TE WE NOE TOUTOUNI?
E SALEM
A KAM
D KANARAN
C JAFET
B SEM
9:2
13.) APRE GRO INODASYON AN NOE TE FINI KOMBYEN TAN ANKO NOE TE VIVE?
E 850 A
C 951 A
A 350 A
B 750 A
D 601 A
9:28
14.) KI NON PITIT GASON JAFE YO
B Elicha, Tasis, Kitim ak Wodanim
C Kouch, Mizrayim
A GOME, MAGOG, MADAYI
D Seba, Avila, Sabta, Rama
10:2
15.) KI NOM PAPA NIMROD?
D EPHRAIM
C JAFET
A KOUCH
B KAM
SEM
10:8