ReligionResourcesOnline.org
Videos of Jesus
ReligionResourcesOnline.org
Inspirational
Videos
ReligionResourcesOnline.org
Bible Quiz
ReligionResourcesOnline.org
Bible Trivia
ReligionResourcesOnline.org
Bible Quotes
ReligionResourcesOnline.org
Christian Movies
ReligionResourcesOnline.org
Help the Cause
ReligionResourcesOnline.org

User: Pass: Login
Not a member? Sign up

Genesis Chapter 7-10 Quiz (Haitian Creole)

JAN 2EM TEST QUESTION POU GEN CHP 8,9,10

Print this quiz and the answers.
This quiz has been taken 53 times, with an average score of 25.28%1.) AK KOMBYEN MOUNE LETERNEL TE BAY NOE POU L RENTRE?
C LI MIM AK TOUT MOUNE KI FE BYEN AK LI
D LI MIM AK TOUT MOUNE KI TAP SEVI BONDYE
A LI MIM AK TOUT FANMIY LI
B LI MIM AK BON ZANMI LI ET AK TOUT FANMIY LI
2.) KI LAGE NOE TE GEN LE INODASYON EN?
B 610
E 950
C 609
D 607
A 601
7:6 Noe te gen sisanzan
3.) APRE NOE TE MONTE BATIMAN AN, KOMBYEN JOU L TE PRAN POU LAPLI TE KOMANSE
A APRE 7 JOU
E APRE 10 JOU
C MIM JOU A
D APRE 8 JOU
B APRE 3 JOU
7:10
4.) KOMBYEN PITIT GASON NOE TE GEN?
D 2
C 5
E 7
B 4
A 3
5.) POU KOMBYEN JOU DLO TE KOUVRI LA TE?
B 30
A 40 JOU
E 50
C 120
D 7
6.) APRE KOMBYEN JOU DLO A TE RET SOU TE A?
B 120 JOU
C 130 JOU
A 150 JOU
D 140 JOU
E 160 JOU
7:24 Apre sa
7.) BAN MWEN NON 2 BET NOE TE LAGE POU L TE WE SI LI KA SOTI DEY O?
C PIGON ET ET ZWAZO
KONEY ET PIGON
B BEF ET CABRIT
D KONEY ET ZETOLAN
A ZWAZO AK ZETOLAN
8:8
8.) KISA NOE TE BATI POU LETENEL APRE DELUGE LA?
B YON AKSYON DE GRACE
C YON BATIMAN
D YON CHA DE GEURE
E YON LEGLIZ
A YON L'OTEL
8:20
9.) KI SAK TE FE LETERNEL DI NAP TOUJOU GEN 4 SEZON TOUTOTAN GENYEN LATE?
D LI TE RENMEN TOUT FANMIY NOE SELMAN
B NOE TE GEN BON KOMPRAN POU LI SEVI BONDYE
A LI TE PRAN BON SANT SAKRIFICE YO NOE TE BAY POU LI
C LI TE KONTAN AVEK BET YO
10.) KI LE LAKANSYEL LA VA PARET NAN SYEL LA?
E LE SOLEIL LA KOUCHE
C LE GRO VAN FIN SOUFLE
B LE PLI PRAL TOMBE
A LE NUAGE YO KOMANSE SAMBLE
D LE TOUT MOUNE AL DOMI
9:14
11.) BAN M NON PITIT NOE YO NAN ORDER?
C ABRAM JACOB JAFET
A SEM KAM JAFET
D DAVID SAMUEL ISAU
B KAM NAHUM RUBIN
12.) KI YES KI TE WE NOE TOUTOUNI?
D KANARAN
A KAM
C JAFET
E SALEM
B SEM
9:2
13.) APRE GRO INODASYON AN NOE TE FINI KOMBYEN TAN ANKO NOE TE VIVE?
C 951 A
A 350 A
B 750 A
E 850 A
D 601 A
9:28
14.) KI NON PITIT GASON JAFE YO
C Kouch, Mizrayim
D Seba, Avila, Sabta, Rama
B Elicha, Tasis, Kitim ak Wodanim
A GOME, MAGOG, MADAYI
10:2
15.) KI NOM PAPA NIMROD?
A KOUCH
C JAFET
B KAM
D EPHRAIM
SEM
10:8